RAZ NA ZAWSZE

Zbawienie w Chrystusie

Nizej zamieszczony tekst jest czescia komentarza do Listu do Hebrajczyków, którego autorami są: Ty Gibson oraz James Rafferty – założyciele the Light Bearers Ministry.

RAZ NA ZAWSZE Zbawienie w Chrystusie Ty Gibson James Rafferty

Tłumaczenie: Sławomir Gromadzki

 

Hebr. 7:9-10

  1. I jeśli tak można powiedzieć, w osobie Abrahama i Lewi, który pobiera dziesięcinę, dał dziesięcinę;
  2. Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchisedek wyszedł na jego spotkanie.

 

Nowy Testament wyjaśnia nam tutaj, co to znaczy być “w Chrystusie”. Teolodzy nazywają to “motywem w Chrystusie”. Biblia mówi, że Levi był w lędźwiach jego ojca – Abrahama, gdy ten oddał dziesięcinę Melchizedekowi. I dlatego, choć Lewiego nie było jeszcze wtedy na świecie, to przypisany mu zostały akt oddania dziesięciny Melchizedekowi. W odniesieniu do ewangelii, oznacza to, że na podobnej zasadzie wszystko, co uczynił Jezus stało się również i naszym udziałem. Gdy jesteśmy “w Chrystusie” i przyjmujemy Go jako naszego Zbawiciela, to stajemy się Jego potomkami, Jego dziećmi. I podobnie jak to było w odniesieniu do Lewiego, tak i nam zostało przypisane wszystko co uczynił Jezus, tak jakbyśmy faktycznie my tego dokonali. Biblijna prawda mówiąca o tym, że Levi oddał dziesięcinę Melchizedekowi w Abrahamie prowadzi nas do znacznie ważniejszej prawdy, zgodnie z którą ludzkość zapłaciła za grzech i żyła życiem posłuszeństwa w Chrystusie (2Kor 5:14; 1Koryntian 1:29-30). Jezus Chrystus jest naszą sprawiedliwością, świętością i zbawieniem (1Kor 1:30). Nie ma biblijnej prawdy, którą należałoby bardziej akcentować, utrwalać w naszej pamięci i częściej powtarzać niż ta. Wszystko czego Chrystus dokonał w swoim życiu, śmierci i zmartwychwstania jest przypisane nam “w Nim”. To jedynie “w Nim” cały świat istnieje (Dz Ap 17:26; Kol 1:17; Hebr 1:3). Jeśli tylko akceptujemy naszą pozycję w Nim, wtedy jesteśmy pewni, że Jego śmierć i Jego posłuszne życie są nasze.

Ponieważ ta prawda jest tak istotna, powtórzymy to jeszcze raz: Wszystko, co Chrystus uczynił jako Głowa tej nowej rodziny, to my uczyniliśmy w Nim. On jest naszym przedstawicielem, On stał się ciałem, stał się z nami. On nie stał się jedynie człowiekiem, On stał się ciałem, i każdy, kto ma się narodzić w Jego rodzinie był reprezentowany w Chrystusie kiedy żył On w ciele. W związku z tym, wszystkie Jego zasługi są nam przypisane. Zobaczmy, co to oznacza w odniesieniu do zastępczych cierpień. To nie było tak, że Chrystus przyszedł z zewnątrz i po prostu stanął na naszym miejscu jako ktoś obcy, ale jednocząc się z nami poprzez swoje narodzenie się w ciele, Jezus sprawił, że cała ludzkość została skupiona w Jego boskiej głowie. On cierpiał na krzyżu, a zatem można powiedzieć, że cała ludzkość została w Nim ukrzyżowana. Tym czego najbardziej potrzebujemy w naszym chrześcijańskim doświadczeniu jest uznanie faktu, że my rzeczywiście umarliśmy w Nim!

Ale chociaż prawdą jest, że Jezus Chrystus już zapłacił całą cenę, niósł każdy smutek i był ludzkością, to prawdą jest również i to, że żaden człowiek nie otrzyma z tego tytułu żadnej wiecznej korzyści, jeśli nie przyjmie Chrystusa i nie narodzi się na nowo.

 

Hebr. 7:26-28

  1. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa;
  2. Który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie.

 

Czy rozumiesz, co Paweł tu powiedział? Przyjmij tę jedną prawdę, dokładnie tak jak ją czytasz, gdyż powtórzona jest ona aż siedmiokrotnie w rozdziałach 7-10. Jezus ofiarował siebie “raz” za cały grzech, za wszystkich ludzi. “Raz”! Powiedz: “raz”. I powtórz to ponownie: “RAZ”! JEZUS ZŁOŻYŁ OFIARĘ “RAZ” I JEST ONA KOMPLETNA. Pojednawcza ofiara jaka złożył na krzyżu Chrystus była kompletna i pozostaje kompletna. Nie ma niczego, co człowiek mógłby do niej dodać w celu wymazania grzechów. Nie możemy jej ponownie odtworzyć, powielić ani zrobić cokolwiek bez niej. Wszystko czego Bóg od nas oczekuje jest akceptacja tego, czego Chrystus już dokonał raz na zawsze. On umarł za wszystkich, nie pozostawiając żadnego mężczyzny, kobiety czy dziecka poza obszarem wielkiej Bożej miłości.

 

Cały artykuł w wersji angielskiej: Hebrews Study Outlines >

I na tej stronie należy Download (zip) >

I wybrac nastepujace opracowanie: Hebrews 7 (Title: 8) – Once For All

 

AFFIRMATIONS 

George W. Reid – Former Director of the Biblical Research Institute of the General Conference

“We are pleased to commend Light Bearers Ministry. Working in close cooperation with the organized church, Light Bearers is making a significant contribution to the outreach of the Adventist message. Their publishing ministry provides truth-filled literature in large quantities.”

Mark Finley

“Light Bearers has demonstrated both an integrity and faithfulness to the organized church body. Personally, I cheer on this soul-winning ministry may their tribe increase.”

Clifford Goldstein – Editor of the Adult Sabbath School Quarterly

“Light Bearers represents some of the best the Church has to offer. James Rafferty and Ty Gibson present not only a balanced Christ-centered gospel, but they have a clear understanding of all our distinctive doctrines. I would recommend them for churches, camp meetings and evangelistic seminars. They are being used by the Lord.”

Jere Patzer – President of the North Pacific Union

“It is a joy to be associated with Ty Gibson and James Rafferty and Light Bearers Ministry. The fruits of their labors are a result of the blessing of the Lord.”

 

Tłumaczenie: Sławomir Gromadzki