Czy Chrystus Może Powrócić w 2027 Roku?

WSTĘP

W moim 40-letnim chrześcijanskim doświadczeniu nigdy nie miałem skłonności do myślenia o ustaleniu czasu powrotu Chrystusa. Jednakże bezprecedensowe i szokujące fakty związane z pandemią, obecne wysiłki na rzecz narzucenia globalnego totalitaryzmu oraz papieskie plany wprowadzenia prawa niedzielnego w oparciu o fałszywą histerię dotyczącą zmian klimatycznych, przekonały mnie, że Duch Boży powoli opuszcza ten świat.

Przedstawiono wystarczające dowody potwierdzające, że pandemia została wprowadzona w celu wywołania kryzysu gospodarczego i finansowego. Plan ten został zaplanowany i wdrożony przez międzynarodową koalicję inspirowaną przez diabła, w skład której wchodzą Grupa Bilderberg (promująca Nowy Porządek Świata), Klaus Schwab (Światowe Forum Ekonomiczne), szefowie rządów, wielkie firmy farmaceutyczne, WHO i Big Tech Giants, zwłaszcza Bill Gates (największy na świecie sprzedawca szczepionek), Google i Facebook. Cały wysiłek był i jest stale wspierany przez notoryczne kłamstwa i zatajanie prawdy przez media i Google. Jednocześnie banki centralne chętnie wprowadzają waluty cyfrowe, aby umożliwić rządom egzekwowanie tożsamości cyfrowej i nadzoru cyfrowego, co umożliwi w najbliższej przyszłości całkowitą kontrolę nad wszystkimi ludźmi.

Material Dowodowe:

LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4

Projekt został zrealizowany przez Klausa Schwaba, szefa Światowego Forum Ekonomicznego, który w 2020 roku opublikował swoją książkę pt. „Great Reset (wielki reset)”, w której przedstawia pandemię Covida jako wielką szansę na zresetowanie wszystkich aspektów społeczeństwa ludzkiego, stworzenie nowego porządku świata, kontrolowanego przez bardzo małą elitę. To zresetowanie całego świata ma przygotować świat na przybycie antychrysta (2 Tesaloniczan 2:1-4). Właśnie tak blisko jesteśmy, aby ujrzeć go wychodzącego z cienia i wkraczającego na światową scenę. Film dokumentalny WIELKI RESET przedstawia szczegóły związane z tym niezaprzeczalnie wielkim projektem resetu i zbrodniami związanymi z pandemią Covid-19.

Kolejnym dowodem na to, że żyjemy w czasach końca, jest niemożność pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za zbrodnie związane z tworzeniem i rozprzestrzenianiem się Covid-19 oraz globalnym egzekwowaniem nowych, toksycznych szczepionek mRNA. Istnieją dobrze znane organizacje promujące prawdę, zrzeszające uczciwych i odważnych lekarzy, prawników, naukowców i polityków. Desperacko próbują oni ścigać przestępców odpowiedzialnych za śmierć i cierpienia spowodowane pandemią i programem szczepień. Jednak mimo że ci wybitni ludzie poszukujący sprawiedliwości przedstawiają niezaprzeczalne dowody na to, że miliony ludzi cierpią lub zmarły w wyniku celowo wprowadzonej pandemii Covida oraz toksycznych szczepionek mRNA i odmówiono im dostępu do sprawdzonych i skutecznych metod leczenia, wszystkie wysiłki mające na celu wymierzenie sprawiedliwości wydają się nieskuteczne.

Nigdy nie myśleliśmy, że taka globalizacja kłamstw i oszustw, zaplanowanych zbrodni, globalnej korupcji i niesprawiedliwości może być możliwa w naszych czasach oraz w krajach, które powinny być demokratyczne i wolne. Ta okropna zbrodnia przeciw ludzkości miała miejsce i nie została jeszcze ukarana, ponieważ Duch Boży jest stopniowo odrzucany przez ten świat i odchodzi od niego. Bóg pozwala globalistom zbudować nowoczesną wieżę Babel i osiągnąć swój totalitarny cel, znany jako „wielki reset”, ponieważ 6000 lat historii świata pod grzechem dobiegnie końca w 2027 r.

Wszystko to dzieje się, ponieważ teraz jest czas, aby otworzyć drzwi do wypełnienia się ostatnich proroczych wydarzeń, w tym egzekwowania prawa papieskiej niedzieli i braku możliwości „kupowania i sprzedawania” przez tych, którzy odmawiają przyjęcia „znamienia bestii” (Objawienie 13:16-17). Prześladowania nasilą się, gdy sam Szatan pojawi się jako Chrystus zwodzący świat, wspierając egzekwowanie fałszywego dnia odpoczynku i Nowego Porządku Świata. Jednakże po surowych prześladowaniach ludu Bożego przestrzegającego Sabatu nastąpi odroczona sprawiedliwość w postaci wylania ostatnich plag (Objawienie 16:1-21), które spadną na wszystkich, którzy odrzucają Słowo Boże, na fałszywych przywódców religijnych, zwodzicieli, prześladowcow, tyrańskich globalistow i tych, którzy samolubnie tłumią prawdę i sprawiedliwość, aby zdobyć krótkotrwałą władzę i bogactwo.

Bardzo interesujące jest to, że ten sam szacunkowy czas końca 6000 lat można ustalić na podstawie nie jednego, ale kilku źródeł, w tym Daniela 12:11-12, teorii kosmicznego tygodnia, ostatniego roku jubileuszowego, ostatniego roku szabatycznego, a także świadectw Ducha Proroctwa. Byłem bardzo zaskoczony i podekscytowany, gdy odkryłem, że wszystkie te źródła wydają się być zgodne i prowadzą do tego samego roku 2027.

Jeśli przedstawione tutaj oszacowanie czasu końca jest prawidłowe i rok 2027 rzeczywiście będzie ostatnim w 6000-letniej historii naszego świata, to ostatni siedmioletni okres szabatowy już się rozpoczął, kiedy Światowa Komisja Zdrowia Organizacja ogłosiła wybuch pandemii 11 marca 2020 r., wprowadzając tym samym bezprecedensowy czas „medycznego terroryzmu” i pierwszy etap inspirowanego przez Szatana planu „wielkiego resetu” i rozwoju procesu prowadzącego do globalnego totalitaryzmu i prześladowań, po których nastąpi chwalebny powrót Chrystusa.

Niemniej jednak prof. Walter Veith i pastor David Gates mają rację, sugerując, że naszą intencją nie powinno być przekonywanie kogokolwiek, że możemy wyznaczyć rok 2027 jako ostateczny i niekwestionowany czas powrotu Chrystusa. Nie możemy tego zrobić, gdyż choć przedstawione tutaj argumenty wydają się przekonujące, to rada Ducha Proroctwa nie pozwala nam zasugerować jakiejś wyraźnej i określonej daty, ani też mieć pewnośc, że sugerowane oszacowanie czasu końca jest wolne od błędów. Jednakże na podstawie moich dogłębnych studiów i modlitewnej analizy Biblii, Ducha Proroctwa i innych źródeł zajmujących się tym samym tematem, sumienie skłania mnie do podzielenia się rozsądnym wnioskiem, że możliwe jest, że wydarzenia końcowe moa miec miejsce w latach 2024–2027. Jeśli to prawda, to teraz jest ostatni moment, aby rozpocząć przygotowania. Jeśli zlekceważymy to ostrzeżenie i obecny krótki czas dany przez Boga, to w czasie niedzielnego egzekwowania prawa i wylania Ducha Świętego może być już za późno!

Według Ducha Proroctwa dokładny czas (dzień i godzina) powrotu Chrystusa zostanie ustnie ogłoszony przez samego Boga Ojca (Mt 24,36) w najciemniejszej godzinie prześladowania i na krótko przed drugim przyjściem. To najlepszy dowód na to, że dokładnego czasu („dnia i godziny”) powrotu Chrystusa nie poznamy aż do czasu prześladowań. Niemniej jednak, po uważnej i modlitewnej analizie tego tematu, mocno wierzę, że żyjemy obecnie tak blisko drugiego przyjścia, że wolą Bożą, aby wszyscy prawdziwi wierzący byli rozpoznanie szacowanego czasu wydarzeń ostatecznych. Taka wiedza i właściwa postawa powinny stać się dla nas pobudką, a ponieważ nie wyznaczamy dokładnego i określonego czasu drugiego adwentu, nie powinniśmy się zawieść i stracić wiary, nawet jeśli ostateczne wydarzenia zostaną opóźnione o rok lub kilka lat.

Jeśli chodzi o czas wydarzeń końcowych, nie liczy się to, czy będzie to rok 2027, czy 2031, ale raczej świadomość, że tym razem koniec jest naprawdę bardzo blisko i że ta świadomość powinna prowadzić nas do duchowego odrodzenia, zachęcając do całkowitego oddanie Bogu i Jego prawdzie. Im bardziej zbliżamy się do powyższych dat, tym wyraźniej powinniśmy byc swiadomi tego, że jest to czas, na który czekaliśmy. Jeśli wniosek prowadzący do roku 2027 będzie słuszny, to możemy się spodziewać, że odtąd sytuacja może się tylko pogorszyć, zwłaszcza dla ludzi przestrzegających przykazań. Wydarzenia końcowe, takie jak egzekwowanie niedzielnego  prawa i późny deszcz, mogą nastąpić wcześniej, niż myśleliśmy, pozostawiając nam bardzo krótki czas na przygotowanie się na wylanie Ducha Świętego i czas ucisku. Jeśli ostatnie wydarzenia nie rozpoczną się w 2024 r., nic nie stracimy, ale jeśli tak się stanie, ci z nas, którzy „śpią”, ryzykują, że stracą wszystko, jeśli nie obudzimy się teraz i nie zaczniemy wykorzystywać czasu każdego dnia jak nigdy dotąd nieustanną żarliwą modlitwą, szukaniem Pana w Jego Słowie i prowadzeniem innych grzeszników do Chrystusa i Jego prawdy!

„Jeśli codziennie nie będziemy czynić postępów w uosobieniu aktywnych cnót chrześcijańskich, nie rozpoznamy przejawów Ducha Świętego podczas późnego deszczu. Spadnie on na serca wszystkich wokół nas, ale nie będziemy go dostrzegać ani przyjmować” ( TM 507).

„Widziałam, że wielu zaniedbywało tak potrzebne przygotowanie i wyczekiwało czasu ‘orzeźwienia’ i ‘późnego deszczu’, aby przygotować się na dzień Pański. O, ilu widziałem w czasie ucisku bez schronienia! Zaniedbali niezbędne przygotowania; dlatego nie mogli otrzymać ozezwienia, które wszyscy musieli posiadać, aby móc żyć przed świętym Bogiem. Dlatego powinniśmy zbliżać się coraz bardziej do Pana i usilnie szukać przygotowania niezbędnego, abyśmy mogli ostać sie w bitwie w dniu Pańskim. Niech wszyscy pamiętają, że Bóg jest święty i że tylko święte istoty mogą przebywać w Jego obecności… Powinniśmy czuwać, pracować i modlić się, jakby to był ostatni dzień, który jest nam dany. Jakże żarliwe byłoby wówczas nasze życie i naśladowanie Jezusa we wszystkich naszych słowach i czynach” (Early Writings, 71).

LINK DO CAŁEGO ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM

ROK 2027 W 12 ROZDZIALE KSIĘGI DANIELA 

Szacunkowy czas końca można ustalić na podstawie różnych źródeł: Daniela 12:11-12, idei kosmicznego tygodnia, ostatniego roku jubileuszowego i ostatniego roku sabatowego, a także Duch Proroctwa. Wszystkie te źródła wydają się być zgodne i prowadzą do tego samego roku 2027.

Typowe daty przypisywane przez adwentystycznych interpretatorów dwóm długim proroczym okresom (1290 i 1335 lat) znalezionym w Księdze Daniela 12:11-12, to 508-1798 dla 1290 lat i 508-1843 dla 1335 lat.

Daty te nie wydają się jednak zbyt przekonujące, gdyż 12. rozdział Księgi Daniela stanowi epilog całej księgi Daniela i wyraźnie odnosi się do czasów ostatecznych, zmartwychwstania i drugiego przyjścia. Dlatego te dwa ostatnie okresy prorocze należy powiązać z wydarzeniami końcowymi. Tę ideę możemy zobaczyć w 12 rozdziale Księgi Daniela, w konkretnych użytych tam słowach. Wyrażenia takie jak „czas ucisku” (ostateczne prześladowanie ludu Bożego), „twój lud zostanie wybawiony”, „ci, którzy śpią, obudzą się” i „zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych” wyraźnie nam to mówią, ze rozdział wykracza poza rok 1843, docierając do wydarzeń końcowych i drugiego przyjścia. Według konkordancji Stronga użyte tu słowo „koniec” odnosi się do krańca, granicy, końca i krawędzi. Dlatego okresy znalezione w Księdze Daniela 12:11-12 powinny odnosić się do końca historii świata, a nie tylko do roku 1843. Ponadto Daniel otrzymał już wyjaśnienia dotyczące lat 1798 i 1844 w poprzednich rozdziałach. Nie potrzebował jedynie powtórzenia zasadniczo tej samej przepowiedni. Oczywiście chciał dowiedzieć się więcej o zakończeniu ostatniego straszliwego prześladowania ludu Bożego i czasie powrotu Chrystusa.

Adwentystyczni interpretatorzy sugerują rok 508 n.e. jako datę początkową obu proroczych okresów z Księgi Daniela 12:11-12. W tym czasie kwestia supremacji między katolicką i ariańską gałęzią chrześcijaństwa została rozstrzygnięta na korzyść katolicyzmu poprzez podporządkowanie plemion ariańskich przez Clovisa, króla Franków. Stosując zasadę dzień za rok (Liczb 14:34 i Ezechiela 4:6), oznacza to, że 1290 dni (lat) kończy się w roku 1798 ( w tym samym czasie co 1260 rok). Jeśli zaczniemy 1335 dni (lat) w tym samym czasie (508 r. n.e.), doprowadzi nas to do roku 1843, bardzo blisko roku 1844, który kończy 2300 lat z Księgi Daniela 8:14.

Prawda jest jednak taka, że wydarzenie rzekomo zapoczątkowujące owe prorocze okresy nie wydaje się odpowiadać opisowi punktu początkowego, gdyż wówczas miała zostać „odebrana” „ofiara codzienna”. Podporządkowanie plemion ariańskich przez Clovisa, króla Franków, jako data początkowa katolickiej supremacji nie brzmi jak najbardziej przekonujący odpowiednik „zniesienia codziennej ofiary”.

Bardziej wymowną i znaczącą datą niż rok 508 n.e. dla czasu zniesienia codziennych ofiar jest rok 597 p.n.e. Według komentarza biblijnego SDA i wielu innych źródeł, w 597 rpne Nabuchodonozor najechał Jerozolimę i splądrował świątynię (2 Król. 24). Krótko przed przybyciem armii babilońskiej prorok Jeremiasz usunął arkę ze świątyni i ukrył ją w jednej z jaskiń (2 Machabejska 2:4-8 Otwórz w programie Logos Bible Software (jeśli jest dostępny)). Ponadto czytamy również, że Nabuchodonozor „uprowadził całą Jerozolimę na wygnanie”, co musiało obejmować wszystkich kapłanów, ponieważ „pozostali tylko najbiedniejsi ludzie w kraju” (2 Królów 24:14) .

Wskutek ustawicznego grzechu Izraela świątynia została splądrowana, pozbawiona arki, Bożej obecności i kapłanów. Z tego powodu dobiegły końca codzienne ofiary i świątynia praktycznie przestała istnieć. Wydarzenie to wydaje się być bardziej przekonującym spełnieniem „zniesienia (usunięcia) codziennej ofiary” (Daniel 12:11) „niż podporządkowanie plemion ariańskich przez Clovisa, króla Franków, jako datą początkową katolickiej supremacji.

„Teraz, po ustaleniu roku 597 p.n.e. jako daty początkowej pierwszego długiego proroczego okresu trwającego 1290 lat (Księga Daniela 12:11), musimy teraz dodać do tego 1290 lat, aby ustalić datę końcową tego samego okres. W efekcie mamy rok 692 n.e. Czy ta data może oznaczać ważne wydarzenie, które można określić jako „obrzydliwość spustoszenia” i które pasuje do definicji podanej w Księdze Daniela 12:11?

Cóż, jeśli przyjmiemy rok 597 p.n.e. jako datę początkową roku 1290, to data końcowa roku 692 również odpowiada opisowi z Księgi Daniela 12:11). Różne wiarygodne źródła historyczne potwierdzają, że z zakończeniem budowy Kopuły na Skale wiąże się rok 692 n.e. (1, 2, 3). Fakt ten doskonale pasuje do opisu Daniela, który definiuje to wydarzenie jako kolejną „obrzydliwość spustoszenia” (Daniela 12:11), ponieważ na świętym miejscu świątyni Bożej zbudowano pogańską świątynię.

LINK DO CAŁEGO ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM

Skoro mamy już ustalone daty pierwszego okresu proroczego, przejdźmy do Daniela 12:12 i zajmijmy się drugim okresem. Natychmiast po tym, jak Danielowi powiedziano o 1290 dniach/latach (Daniel 12:11), do poprzedniego dodano kolejny długi proroczy okres wynoszący 1335 dni/lat: „Błogosławiony ten, który czeka i dobiegnie końca 1335 dni” (Daniela 12:12). Danielowi powiedziano, że „błogosławiony ten, który czeka i dożyje końca 1335 dni (lat)”, co miało sugerować, że mamy poczekać kolejne 1335 lat, aby osiągnąć błogosławiony czas powrotu Chrystusa. Jaką datę otrzymamy, gdy „poczekamy” kolejne 1335 lat od końca okresu 1290 lat? Kiedy do roku 692 dodamy 1335 lat, otrzymamy rok 2027!

Ta interpretacja jest bardziej przekonująca, ponieważ znacznie lepiej pasuje do kontekstu czasów ostatecznych i scenariusza 12 rozdziału ksiegi Daniela:

  1. Zniesienie codziennej ofiary (597 p.n.e. – Świątynia została splądrowana po usunieciu z niej Arki Przymierza).
  2. Obrzydliwość spustoszenia następuje 1290 lat później (Poganska swiatynia została zbudowana na swietym miejscu w 692 r.).
  3. Po pjawieniu sie obrzydliwości spustoszenia (692 r.) na miejscu swietym, powiedziano Danielowi, ze mamy czekać jeszcze 1335 lat na „błogosławieństwo” prowadzące do roku 2027 i wybawienia prześladowanego ludu Bozego, powrót Chrystusa i zmartwychwstanie wszystkich prawdziwie wierzących, włącznie z Danielem).

Fakt, że ten sam rok 2027 można ustalić na podstawie nie jednego, a trzech odrębnych źródeł (lata jubileuszowe i szabatowe, Daniel 12:11-12 oraz Ducha Proroctwa), powinien w końcu nas obudźic, gdyż zwiększa to prawdopodobieństwo, że tym razem powrót Chrystusa jest rzeczywiście bardzo bliski! Jeśli rok 2027 jest prawidłowy i odnosi się do drugiego adwentu, to możemy spodziewać się, że wydarzenia końcowe powinny rozpocząć się już wkrótce, nawet w roku 2024 (prawa niedzielne, poczatek wylania Ducha Swietego).  

KOSMICZNY TYDZIEŃ

Idea zwana „kosmicznym tygodniem” nawiązuje do przekonania, że koniec świata powinien nastąpić po sześciu tysiącach lat historii świata. Zgodnie z tą teorią każdy dzień tygodnia stworzenia reprezentuje tysiąc lat (2 Piotra 3:8).

Ponieważ Bóg stworzył świat w sześć dni i odpoczął siódmego dnia, podobnie, świat ten ma istnieć przez sześć tysięcy lat, po których nastąpi tysiąc lat odpoczynku ziemi i jednoczesnego odpoczynku w niebie tych, którzy mają zostać zbawieni. W Biblii jest ono znane jako Tysiąclecie (Objawienie 20:5) i odnosi się do ostatniego roku jubileuszowego oraz roku szabatowego z Księgi Kapłańskiej 25:2-4, podczas którego ziemia będzie odpoczywać nieuprawiana.

J. N. Andrews i inni pionierzy Adwentystów Dnia Siódmego, w tym Ellen White, wierzyli w ideę kosmicznego tygodnia. Powiązali także ideę kosmicznego tygodnia z latami sabatowymi i jubileuszowymi. Również Ellen White wielokrotnie powtarzała, że ten świat będzie istniał przez sześć tysięcy lat, po których nastąpi Millenium.

LATA SABATOWE I LATA JUBILEUSZOWE

Idea Kosmicznego Tygodnia jest ściśle powiązana z ostatnim rokiem szabatowym i ostatnim rokiem jubileuszowym, które mają nastąpić na koniec 6000 lat historii świata. Księga Kapłańska 25 ustanawia rok szabatowy (jeden na każdy siódmy rok) (Kpł 25:1-7) i rok jubileuszowy (jeden co kazdy pięćdziesiąty rok) (Kpł 25:8- 17). W roku sabatowym, co siódmy rok, każde pole miało pozostać nieuprawiane. W roku jubileuszowym (kazdy 50 rok) wszystkie ziemie dzierżawione lub obciążone hipoteką miały zostać zwrócone ich pierwotnym właścicielom, a wszyscy niewolnicy mieli zostać uwolnieni (Kpł 25:10).

W okresie 6000 lat historii świata (od upadku Adama do powrotu Chrystusa) przypada 120 jubileuszy (120 x 50 lat = 6000). W ciągu 4000 lat Starego Testamentu było 80 jubileuszy, a w okresie 2000 lat Nowego Testamentu jest 40 jubileuszy. Ostatni z 80 jubileuszy okresu Starego Testamentu został ogłoszony przez Chrystusa na początku Jego misji w roku 27 n.e. (Łk 4:18-19):

„Duch Pański nade mną, gdyż namaścił mnie, abym głosił ewangelię ubogim; Posłał mnie, abym uzdrowił tych, którzy mają złamane serce, abym ogłosił jeńcom wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność; Abym ogłosił rok łaski Pana (ostatni jubileuczowy rok starego testamentu)”.

Według komentarza biblijnego The Seventh-day Adventist Bible Commentary „‚rok łaski Pana’ wskazuje na rok jubileuszowy, kiedy niewolnicy zostali uwolnieni, długi umorzone, a związana z tym ziemia zwrócona pierwotnemu właścicielowi (Księga Kapłańska 25: 10; 15;24).”

Jezus rozpoczął swoją służbę w wieku około 30 lat (według kalendarza żydowskiego) i został ukrzyżowany około 33 i pół roku. Odpowiada to naszej dacie kalendarzowej 27 r. n.e. Ponieważ w roku 27 Chrystus wszedł w ostatni Jubileusz, nakładający się na starotestamentowy okres 4000 lat (był to 80. Jubileusz Starego Testamentu, a rok 27 n.e. oznaczał koniec 4000 lat), musimy dodać 40 Jubileuszów (40 x okresy 50-letnie = 2000 lat). Dlatego też ostatni rok jubileuszowy (na zakończenie 6000 lat historii świata) powinien przypadać na rok 2027 (27 + 2000 = 2027)!

Ellen White stwierdziła, że po powrocie Chrystusa, który nastąpi pod koniec sześciu tysięcy lat, kolejnym etapem będzie „jubileusz, kiedy ziemia odpocznie” (Early Writings, 35). Oznacza to, że ziemia pozostanie nieuprawiana przez tysiąc lat, podczas gdy wszyscy zbawieni spędzą ten sam okres w niebie.

Jeżeli powyższe wyliczenie jest prawidłowe, to ostatni siedmioletni okres szabatowy rozpoczął się już w roku 2020, a jeśli ten świat ma trwać 6000 lat, ostatnim rokiem szabatowym w historii świata powinien być rok 2027. Ten sam rok powinien byc ostatnim jubileuszowym rokiem w historii ziemi od chwili upadku. Ciekawe jest to, że wirus odpowiedzialny za pandemię Covid-19 został po raz pierwszy zidentyfikowany w Wuhan w Chinach w grudniu 2019 r., a Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła tę epidemię pandemią w dniu 11 marca 2020 r., wprowadzając tym samym bezprecedensowy czas medycznego terroryzmu jako pierwszy etap plan globalizacji świata.

DUCH PROROCTWA I ROK 2027

W swoich pismach Ellen White wielokrotnie stwierdzała, że świat ten będzie istniał przez 6000 lat. Na przykład w książce Patriarchowie i Prorocy (rozdział 29 — Wrogość szatana wobec prawa) napisała: „Przez sześć tysięcy lat szatan walczył o utrzymanie ziemi w posiadaniu. Teraz pierwotny cel Boga przy jego stworzeniu został osiągnięty. Święci Najwyższego przejmą królestwo.”

Ponieważ Duch Proroctwa mówi nam, że ten świat w swoim grzesznym stanie i pod rządami szatana (od upadku Adama do drugiego przyjścia Chrystusa) miał trwać 6000 lat, musimy znaleźć początek tego okresu czasu. Najbardziej pomocne w określeniu wymaganego ustawienia czasu wydaje się kolejne stwierdzenie (zawarte w książce Confrontation, s. 32.1):

„Chrystus na pustyni pokusy (miało to miejsce bezpośrednio po Jego chrzcie, w 27 r. n.e.), stanął na miejscu Adama, aby znieść próbę, której on nie przeszedł. Tutaj Chrystus zwyciężył w imieniu grzesznika, cztery tysiące lat po tym, jak Adam odwrócił się plecami do światła swego domu”.

Powiedziano nam tutaj, że od upadku Adama do kuszenia Chrystusa (w 27 r.) na pustyni (zaraz po chrzcie Chrystusa) minęło cztery tysiące lat. Chrystus miał wówczas 27 lat. Dlatego, aby obliczyć koniec okresu sześciu tysięcy lat, musimy po prostu dodać dwa tysiące do dwudziestu siedmiu lat (ówczesny wiek Chrystusa). W efekcie mamy rok 2027, czyli sumę 4000 lat od upadku Adama do kuszenia Chrystusa na pustyni plus 2000 lat, co daje 6000-letni okres historii świata od upadku Adama do powrotu Chrystusa!

Nie oznacza to jednak koniecznie, że możemy ustalić dokładny rok powrotu Chrystusa. Nadal nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ponieważ nie mamy pewności, czy przez „cztery tysiące lat” Ellen White miała na myśli czas dokładny, czy przybliżony. Z tego powodu nie możemy określić ostatecznego ani dokładnego czasu zakończenia. Niemniej jednak na podstawie powyższego stwierdzenia możemy wyciągnąć rozsądny wniosek, że powrót Chrystusa w 2027 r. jest możliwy lub że przynajmniej wydarzeń końca czasu możemy spodziewać się około roku 2027, co oznacza, że wydarzenia czasu końca mogą jeszcze nastąpić wcześniej lub później.

ZNACZENIE MATEUSZA 24:36

„A o dniu owym i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mt 24,36).

Słowo „wie” (Mateusza 24:36; Marka 13:32) zostało przetłumaczone z greckiego słowa „eido” [G1492], które zostało tutaj użyte w czasie dokonanym. Czas doskonały opisuje coś, co było prawdziwe lub zakończone w przeszłości, było nadal prawdą w momencie, gdy zostało wypowiedziane, ale niekoniecznie będzie prawdą w przyszłości. Dlatego nie można tego traktować jako twierdzenia absolutnego, oznaczającego, że nikt się nigdy nie dowie. W rzeczywistości byłoby to sprzeczne z licznymi wersetami Pisma Świętego, które wyraźnie stwierdzają, że Oblubienica Chrystusa będzie znać i będzie znać czas Jego przyjścia i nie będzie zaskoczona (Am 3:7, 1 Tesaloniczan 5:1-5, Hebrajczyków 10:25, Objawienie 3:3).

Co więcej, słowo „eido” można przetłumaczyć jako „oznajmić” (make known). Paweł używa słowa „eido” w ten sposób w 1 Koryntian 2:2, kiedy mówi: „Postanowiłem nie oznajmiać wam niczego innego, jak tylko Chrystusa ukrzyżowanego”. Jeśli w ten sposób Chrystus użył słowa „eido” w Ewangelii Mateusza 24:36 i Marka 13:32, to mógł mieć na myśli, że ani On, ani aniołowie, ani wierzący nie ujawnią ani nie ogłoszą dokładnego dnia i godziny drugiego nadejdzie, ale tylko Ojciec to oznajmi i ogłosi. Akceptując takie rozumienie Ewangelii Mateusza 24:36, możemy stwierdzić, że prawdziwi wierzący mogą i będą znać przybliżony czas (może nawet rok i porę) powrotu Chrystusa, ale dokładny czas (dzień i godzina) zostanie ogłoszony (ujawniony) przez Bóg Ojciec.

Założenie to zostało potwierdzone przez Ducha Proroctwa: „Morze wrzało jak w garnku i wyrzucało kamienie na ląd. I… Bóg wypowiedział dzień i godzinę przyjścia Jezusa…” (Early Writings, s. 34).

W 1865 roku James White napisał broszurę zatytułowaną „Drugi Adwent” i na stronie 18 wyjaśnił, jak rozumie słowa Chrystusa zapisane w Ewangelii Mateusza 24:36: „Wielu pośpiesznie wyciąga z tego tekstu wniosek, że niczego nie można ustalić w odniesieniu do okresu drugiego przyjścia. Ale zajmując takie stanowisko, bardzo się mylą… Chrystus będzie wiedział o czasie swego drugiego przyjścia na ten świat. Święci aniołowie… poznają czas tego końcowego wydarzenia zbawienia. I takze zrozumieją to czekający i obserwujący ludzie Boży. Stara angielska wersja tego fragmentu brzmi: „Ale dnia i godziny tego nie oznajmia nikt ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”. Zdaniem kilku najwybitniejszych krytyków tamtych czasów, jest to prawidłowe tlumaczenie. Słowo wiedzieć zostało użyte tutaj w tym samym znaczeniu, w jakim użył go Paweł w 1 Liście do Koryntian 2:2: „Postanowiłem bowiem nie ujawniać niczego między wami, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego”. Ludzie nie oznajmią dnia ani godziny, aniołowie nie oznajmią ani Syn; ale sam Ojciec to uczyni.”

Na podstawie powyższego można wyciągnąć wniosek, że lud Boży żyjący przed drugim adwentem powinien i będzie znał przybliżony czas powrotu Chrystusa, zanim on nastąpi. Ponieważ jednak na krótko przed drugim przyjściem sam Bóg ogłosi jego dokładny czas (dzień i godzinę), wydaje się oczywiste, że lud Boży może znać jedynie szacunkowy, przybliżony, nieprecyzyjny lub niedokładny czas powrotu Chrystusa, może nawet rok, ale nie dzień i godzine.

Nie ma zatem nic złego, jeśli ktoś na podstawie Daniela 12, lat jubileuszowych i powyższych cytatów Ducha Proroctwa powiąże wydarzenia końcowe z rokiem 2027.

LINK DO CAŁEGO ARTYKUŁU W JĘZYKU ANGIELSKIM

ŹRÓDŁA

‌1. Video: Walter VeithIs This The End? Part 1 (2 Hour In Depth Study) – What’s Up Prof?: https://www.youtube.com/watch?v=v6h4H1DHQzc

2. Video: Walter VeithIs This The End? Part 2: https://www.youtube.com/watch?v=qdfHzjGmPHo&t=63s

3. The Trans-European Division (TED) has released a Bible study by Dr. Laurence Turner, entitled “Blessed Hope or Blessed Calculation?challenging an idea advanced by Dr. Walter Veith and others that sets the year of Jesus’ return to be 2027 or by that date: https://www.youtube.com/watch?v=1AyKiEaDeaA&t=123s

4. Central Bank Digital Currency: https://www.rockofages.org.sg/pastoral-reflections/2022/11/05/central-bank-digital-currency

5. Covid-19 Was Planned To Usher In The New World Order: https://hnewswire.com/covid-19-was-planned-to-usher-in-the-new-world-order-biden/

6. Corporate IdentityWalter Veith (video):  https://www.youtube.com/watch?v=xVlXpV17ui4

7. Why Christ Could Return in 2027 (VIDEO): https://www.youtube.com/watch?v=Cd3xk6HnkqI

8. Article on 2027: https://www.arkdiscovery.com/2027.htm

9. The Abomination of Desolationhttps://endtimesworldevents.com/abomination-of-desolation/

10. Hiram Edson, undated manuscript of his life and experience, quoted in George R. Knight, William Miller and the Rise of Adventism (Nampa, ID: Pacific Press, 2010),         184.

11. The Great Week of Time by John N. Andrews: https://daniel12pinkelephant.com/blog/

12. Artur Stele, Daniel 12:13 and early Adventist interpretations:  https://cdn.ministrymagazine.org/issues/2021/issues/MIN2021-12.pdf

13. Loren Seibold, Our Conspiracists, and Why We Love Themhttps://atoday.org/our-conspiracists-and-why-we-love-them/

14. Apocalyptic Fiction in Times of Covid-19 by Elias Brasil de Souzahttps://www.adventistbiblicalresearch.org/wp-content/uploads/Reflections-70-Theological-Focus-2.pdf

15. Adventist Eschatological Identity and the Interpretations of the Time Periods of Daniel 12:11-12, Abner Hernandez:

https://www.academia.edu/12083929/Adventist_Eschatological_Identity_and_the_Interpretations_of_the_Time_Periods_of_Daniel_12_11_12

16. Even at the Door (2018 Video by David Gates predicting the second advent): https://www.youtube.com/watch?v=M59uLvZz1HI

17. The 1260, 1290, and 1335 Days: A Response to Futurist Interpretations of Daniel 12 (southern.edu): https://knowledge.e.southern.edu/jigr/vol1/iss1/3/

18. Kenneth Cox, Daniel. Coldwater, MI: Remnant Publications, 2005

19. Pastor Richard Gates speaking of 6,000 years and 2027 (at the end of the video): https://www.youtube.com/watch?v=qpC3xo1VdqY&t=s

20. Four Stages of the Sunday Law (video): https://www.youtube.com/watch?v=qyDiUimuN

21. Pattern Matching Time, Rob Bertholf (video): https://www.youtube.com/watch?v=Bj1NBmCqU

22. Can We Believe the Prophet? (article on 2027):  http://www.seventh-day.org/2027-6000.pdf

23. Walter Veith: Country Living and the Crisis Ahead (video): https://www.youtube.com/watch?v=O-zO7qY1UzQ

24. Mark Finley condemning 2027 (video): https://www.youtube.com/watch?v=w-kI3xXz6Y4&t=2361s

25. Spike Protein Induced By Covid Vaccines Inhibits DNA Repair & Is Linked To Cancer Finds Major Swedish Study: https://philosophers-stone.info/2021/12/08/spike-protein-induced-by-covid-vaccines-inhibits-dna-repair-is-linked-to-cancer-finds-major-swedish-study/

26. Encyclopedia Britannica on Dome of the Rock: https://www.britannica.com/summary/Dome-of-the-Rock#:~:text=In%20Judaism%20it%20is%20the,circle%20of%20piers%20and%20columns

27. How accurate is Biblical chronology? https://www.ministrymagazine.org/archive/1984/03/how-accurate-is-biblical-chronology

28. Its Almost Time – 6000 Years Prophecy – By Pastor Michael Pedrin: https://www.youtube.com/watch?v=OP4hgjQrYW0

29. David Gates – How much time do we have left? Full Interview English (video)

30. FULL REPORT: How the pandemic is being used to implement worldwide tyranny: https://stopworldcontrol.com/full/

31. COVID-19 – Most Important Resources: https://www.sunfellow.com/top-covid-19-resources/

32. Kenneth Strand, “Thiele’s Biblical Chronology As a Corrective for Extrabiblical Dates,” Andrews University Seminary Studies 34 (1996) 310, 317: https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Jerusalem_(597_BC)#cite_note-9

33. The British Museum website states that “In 598 BC the Babylonian army besieged Jerusalem. It fell on 15/16th March 597 BC”: https://britishmuseum.withgoogle.com/object/life-and-times-of-nebuchadnezzar-ii

34. Article by Pastor Lynn Bryson, “Can We Believe the Prophet?“: file:///C:/Users/kewal/Downloads/Great-Millennial-Week.pdf

35. No one knows the day or hour” is a Hebrew idiom: https://www.faithwriters.com/article-details.php?id=206433

36. The Day And Hour Of Jesus’ ComingThe Day And Hour Of Jesus’ Coming: https://www.imsmessenger.org/may-2016/day-hour-jesus-coming/